Kích Thước Các Loại Xe Tải Chở Hàng Công Ty Vận Tải Sài Thành Hiện Đang Có

 Kích Thước Các Loại Xe Tải Thùng Chở Hàng Thông Dụng Nhất Hiện Nay Tại Công Ty Vận Tải Sài Thành

Kích Thước Xe tải chở hàng van bán tải 850kg 

 • Kích thước xe tải 850 KG :Tải trọng tối đa: 850 KG
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 1,92m x 1,3 m x 1,3m
 • Loại thùng: Thùng mui kín
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM 24/24

Kích Thước Xe tải chở hàng van bán tải 940kg 

 • Tải trọng tối đa: 950 KG.
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 2,9m x 1,5m x 1,24m = 5cbm
 • Loại thùng: Thùng mui kín.
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM 24/24.

Kích Thước Xe tải chở hàng 1 tấn 

 • Kích thước xe tải 1 tấn:Tải trọng tối đa 1 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 3m x 1,6 m x 1,6m = 10m3
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Sáng 9h -16h.Tối 20h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 1,4 tấn 

 • Kích thước xe tải 1,4 tấn:Tải trọng tối đa: 1,4 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 3,5m x 1,6 m x 1,6m = 10m3
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 1,7 tấn 

 • Kích thước xe tải 1,7 tấn:Tải trọng tối đa 1,85 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 4,35m x 1,75m x 1,89m = 14m3
 • Loại thùng: Thùng mui bạc hoặc kín
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

 

Kích Thước Xe tải chở hàng 1,4 tấn thùng 6m

 • Kích thước xe tải 1,4 tấn:Tải trọng tối đa:1,25 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 3.5m X 1.6m X 1.6m = 10m3
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 1,7 tấn thùng 6m

 • Kích thước xe tải 1,7 tấn:Tải trọng tối đa: 1,7 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,05m x 1,95m x 1,95m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải chở hàng loại bàn nâng 1,6 tấn thùng 6m2

 • Kích thước xe tải bàn nâng 6m2 tải 1,6 tấn:Tải trọng vận chuyển hàng tối đa 1,6 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,2m x 1,98m x 1,95m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải chở hàng loại bàn nâng 2,49 tấn thùng 6m3

 • Kích thước xe tải bàn nâng 6m3 tải 2,5 tấn:Tải trọng vận chuyển hàng tối đa 3 tấn theo Công ty vận tải sài thành
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,3 m x 1,98m x 1,95m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 3,5 tấn

 • Kích thước xe tải 3,5 tấn:Tải trọng tối đa: 3,7 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 5,1m x 2,06m x 2,1m = 22 khối
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 3,5 tấn

 • Kích thước xe tải 3,5 tấn:Tải trọng tối đa: 3,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,3m x 2m x 2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 4,5 tấn

 • Kích thước xe tải 4,5 tấn:Tải trọng tối đa: 4,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 5,8m x 2,1m x 2,4m=29 Khối
 • Loại thùng: Thùng mui bạc ( có bàn nâng )
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 5 tấn

 • Kích thước xe tải 5 tấn:Tải trọng tối đa: 5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,05m x 2,1m x 2,1m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 6,5 tấn

 • Kích thước xe tải 6,5 tấn:Tải trọng tối đa: 6,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,5m x 2,35m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 8 tấn

 • Kích thước xe tải 8 tấn:Tải trọng tối đa 8 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,9m x 2,2m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 9 tấn

 • Kích thước xe tải 9 tấn:Tải trọng tối đa 9 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 7 m x 2,2m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 9 tấn

 • Kích thước xe tải 9 tấn:Tải trọng tối đa 9 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 7,4 m x 2,2m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 8 tấn loại 9,5m

 • Kích thước xe tải 8 tấn 9,5m:Tải trọng tối đa: 8,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 9,5 m x 2,35m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

 

Kích Thước Xe tải chở hàng 8 tấn loại 9,9m

 • Kích thước xe tải 8 tấn:Tải trọng tối đa: 8,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 9,9 m x 2,35m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

 

Kích Thước Xe tải chở hàng 10 tấn

 • Kích thước xe tải 10 tấn:Tải trọng tối đa 10 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 9,45 m x 2,37m x 2,45m = 54 khối
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 13 tấn

 • Kích thước xe tải 15 tấn:Tải trọng tối đa13.5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 9,6 m x 2,35m x 2,65m = 60 khối
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 15 tấn

 • Tải trọng tối đa: 15 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 9,4 m x 2,35m x 2,15m
 • Loại thùng: Thùng mui bạc
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích Thước Xe tải chở hàng 18 tấn

 • Kích thước xe tải 18 tấn:Tải trọng tối đa 20 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 9,7 m x 2,35m x 2,2m
 • Loại thùng: Thùng mui bạt
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM .Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải cẩu 1 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 1 tấn:Tải trọng tối đa 1,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 3,5m x 2m x 2m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải cẩu 2,5 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 2,5 tấn:Tải trọng tối đa 2,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 5m x 2m x 2,4m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

 

Kích thước xe tải cẩu 3,5 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 3,5 tấn:Tải trọng tối đa 3,5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 5,7m x 2,1m x 2,4m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Sáng 9h -16h.Tối 20 h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải cẩu 5 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 5 tấn:Tải trọng tối đa 5 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 6,2m x 2,2m x 2,4m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải cẩu 8 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 8 tấn:Tải trọng tối đa 8 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 7,8m x 2,35m x 2,5m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải cẩu 10 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 10 tấn:Tải trọng tối đa 10 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 8m x 2,35m x 2,5m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Kích thước xe tải cẩu 12 tấn 

 • Kích thước xe tải cẩu 12 tấn:Tải trọng tối đa 12 tấn
 • Kích thước lọt lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 8,5m x 2,35m x 2,5m
 • Loại thùng: Thùng lững
 • Thời gian được phép lưu thông vào nội ô TPHCM . Tối 22h tới 6h sáng hôm sau.

Xe nâng máy công suất nâng 1800kg

 • xe nâng máy càng dài 1m sức nâng tải 1500kg

Xe nâng tay công suất nâng 2000kg

 

Quý khách  muốn thuê xe tải nào có Kích thước thùng phù hợp  vận chuyển hàng liên hệ ngay công ty Vận tải sài thành để tư Vấn nhé!

Vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau để báo giá chính xác hơn tránh phát sinh.

 1. Cung cấp chính xác địa chỉ cụ thể lộ trình điểm lấy hàng và điểm nhận hàng và thời gian cần thuê xe .nếu có vị trí máp vui lòng cung cấp để phía công ty chúng tôi xem xét đường đó có bị cấm xe tải hay không.
 2. Có Cần Bốc Xếp tháo dỡ hàng hóa Hay Chỉ Thuê Xe để vận chuyển thông thông thường.
 3. Loại Xe Cần Thuê là Loại tải trọng tầm Mấy Tấn để vận chuyển hết số lượng hàng , nếu không rõ vui lòng kết bạn zalo theo số đt 098.2222.477 hoặc 090.777.2137 để gửi thông số các loại xe để tham khảo và lựa chọn xe phù hợp với loại hàng hóa.
 4. Đặc Biệt Công Ty Chúng Tôi Không Có Dịch Vụ cho  thuê xe tải Tự Lái Mong Quý Khách thông cảm vui lòng tìm đơn vị khác có dịch vụ tương ứng

Có 2 Loại Dịch Vụ Vận Chuyển hàng hóa tại công ty Vận Tải Sài Thành 24h Như Sau:

 1. Dịch Vụ Vận Chuyển thông thường chỉ có tài xế chạy không bao bốc xếp .Và giá cước vận chuyển báo giá theo gói thông thường , đơn giá báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
 2. Dịch Vụ Vận Chuyển Trọn gói bao gồm đội bốc xếp .Quý khách cần tháo lắp các vật dụng gia đình sẻ có nhân viên tư vấn cụ thể vào báo giá  trọn gói bao gồm  xe tải và dịch vụ bốc xếp.

Có 3 Cách đơn giản, thuận tiện khi thuê xe tải chở hàng như sau.

Cách 1: Thuê xe tải chở hàng qua tin nhắn Zalo hoặc messenger
Cách 2: Thuê xe tải chở hàng qua số hotline.082.66666.46
Cách 2 :Truy cập trang vantailamsang.vn hoặc trang  https://dichvuvantai.net

Cần Dịch Vụ Xe tải chở hàng Vận Tải Sài Thành Tại TPHCM Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi

 • Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI THÀNH
 • Mã số thuế (Tax code): 0314674433
 • Địa chỉ (Address): F1/57d Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại(Tel): 0826666646
 • Mail: vantailamsang@gmail.com
 • Trang web: www.dichvuvantai.net